11-Filtry odwróconej osmozy

Choose language / Translator:

Choose language / Translator:

Choose language / Translator:

Translator:

MENU SZYBKIEGO WYBORU / NASZA OFERTA / TU JESTEŚ:

Zbiorniki-stalowe-na-gnojowice
Zbiorniki-stalowe-na-gnojowice
Oferujemy systemy filtrów odwróconej osmozy o różnych wydajnościach

Opis systemu filtrów odwróconej osmozy

Oferowane przez nas filtry odwrotnej osmozy R/O służą do oczyszczania wody studziennej. Nasz system NIE wymaga żadnego zmiękczania wody przed osmozą lub stosowania jakichkolwiek związków chemicznych! Przy takim systemie woda zrzutowa nie zawiera żadnych związków szkodliwych dla środowiska. Wydajności oferowanych filtrów są dowolne. System filtrów odwrotnej osmozy jest budowany pod kątem zapotrzebowania na czystą chemicznie wodę jak również w zależności od jakości posiadanej przez klienta wody studziennej. W Polsce pracują już filtry R/O o wydajnościach 4, 15 i 30 m3 czystej wody na godzinę. Oczyszczona woda ma EC w granicach 10-20 µS/cm3 i po oczyszczeniu nie zawiera żadnych zanieczyszczeń ani związków chemicznych, ma właściwości zbliżone do wody destylowanej.

Przed przejściem przez właściwy filtr z membranami osmotycznymi (błony półprzepuszczalne), woda powinna być wstępnie oczyszczona z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych. Na pierwszym etapie jest przepuszczana przez system dwóch filtrów mechanicznych z potrójnym złożem (filtr MMF). Tam osadzają się zanieczyszczenia stałe, które mogłyby uszkodzić membrany osmotyczne. Filtry mechaniczne MMF regulują też ciśnienie wody wchodzącej i wychodzącej z systemu. Są urządzeniami samo-oczyszczającymi się, czyszczenie włącza się automatycznie raz na dobę. Jeżeli odwiert studni głębinowej jest głęboki powyżej 50 metrów można zrezygnować z filtra MMF. Po przejściu przez filtry MMF woda trafia do kolejnych filtrów — workowego i świecowego. W pierwszym jest filtrowana przez worek ze specjalnej włókniny o bardzo dużej gęstości, nieprzepuszczającej cząsteczek pyłu. Drugi to system złożony z pięciu filtrów świecowych (pojedynczy filtr tego typu przypomina szpulkę z nawiniętym sznurkiem — patrz galeria poniżej), woda dostaje się do środka „świecy” i pod ciśnieniem jest wypychana przez jej ścianki na zewnątrz. Dwa ostatnie rodzaje filtrów zamknięte są w zbiornikach, ponieważ czyszczenie obywa się pod ciśnieniem.

Następnie pompa wtłacza pod bardzo wysokim ciśnieniem wodę całkowicie pozbawioną już zanieczyszczeń mechanicznych do filtrów odwróconej osmozy, których zasadniczym elementem są złoża półprzepuszczalnych membran. W procesie wymuszonej pod ciśnieniem odwróconej osmozy cząsteczki czystej wody są oddzielane od zanieczyszczeń.

Z filtra brudna woda kierowana jest na zewnątrz do ziemnego zbiornika osadowego, w którym wsiąka w grunt i wraca do środowiska. Czysta trafia do zbiorników w szklarni lub, jeśli te są przepełnione, do zbiornika na deszczówkę. Taka woda bardzo dobrze nadaje się do nawadniania roślin ponieważ jest pozbawiona związków mineralnych, co pozwala precyzyjnie skomponować skład pożywki. Woda oczyszczona osmotycznie wykorzystywana jest również do zamgławiania szklarni — w związku z tym, że nie ma w niej wapnia i żelaza, nie ma ryzyka zatykania się dysz zamgławiaczy (o bardzo małej średnicy). Dzięki temu system działa sprawnie i prawidłowo, tworząc bardzo drobne krople. Przy wykorzystaniu do zamgławiania zwykłej wody studziennej po pewnym czasie na dyszach tworzą się osady wapienne i zamiast mgły na rośliny zaczyna kapać woda. Pogarsza to zdrowotność roślin, a na liściach krople tworzą osad, co pogarsza wartość handlową roślin ozdobnych. Wodę z filtra osmotycznego wykorzystuje się także poobniżania temperatury w szklarni — przez specjalne zraszacze polewa się dach szklarni i podczas parowania wody zabierane jest ciepło ze szklarni co skutkuje obniżeniem temperatury wewnątrz w obiekcie W tym przypadku również użycie wody pozbawionej związków mineralnych zapobiega powstawaniu osadów na szkle.

Zazwyczaj filtry pracują przez całą dobę i wyłączane są tylko na czas samoczynnego czyszczenia filtrów piaskowych lub gdy zbiorniki są pełne. Dodatkowo mniej więcej co pół roku (w zależności od jakości i stopnia zanieczyszczenia wody studziennej) filtry R/O są czyszczone chemicznie — obieg wody w systemie filtrów zostaje zamknięty i cały układ jest płukany słabym roztworem kwasu, który czyści filtry z osadów (na membranach osmotycznych powstają osady mikro- i makroelementów). Jest to wygodne rozwiązanie — ogrodnik nie musi ponosić kosztów związanych z wynajęciem fachowców do czyszczenia filtrów a przy pomocy tego urządzenia może wykonać tę czynność samodzielnie. Jeśli przed dłuższy czas filtr odwróconej osmozy nie będzie używany, zalewa się go wodą ze środkiem konserwującym i tak zabezpieczony można pozostawić nawet na pół roku, bez obawy, że filtr zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony (np. przez rozwój mikroorganizmów).

Urządzenie to jest sterowane automatycznie. Na panelu sterującym obsługującym filtr można zaprogramować konkretny czas pracy i na bieżąco kontrolować proces pracy urządzenia. Sygnalizowane są również wszelkie nieprawidłowości (np. spadek ciśnienia w pompach, zatrzymanie pracy pompy głębinowej, zatkanie filtrów mechanicznych, lub zanieczyszczenie membran osmotycznych).

• System wymaga minimalnej kontroli i obsługi;
• Praca układu jest w pełni automatyczna;
• Instalacja zaprojektowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb;
• Nie wymaga stosowania żadnych środków chemicznych;

• System wymaga minimalnej kontroli i obsługi;
• Praca układu jest w pełni automatyczna;
• Instalacja zaprojektowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb;
• Nie wymaga stosowania żadnych środków chemicznych;

Filtracja wody - odwrócona osmoza

System odwróconej osmozy z urządzeniami do filtracji i oczyszczania

Filtracja wody - odwrócona osmoza

Systemy na miarę

Zasada_dzialania_odwroconej_osmozy
Zasada działania odwróconej osmozy
Przemysłowe i szklarniowe systemy odwróconej osmozy
Przepływ wody przez membrany odwrotnej osmozy
System filtrów odwróconej osmozy
System odwróconej osmozy. Wydajność 360 m³ na dzień.
System filtrów odwróconej osmozy
Instalacja odwróconej osmozy o wydajności 360 m³ / dzień. Odsalanie min. 98% wody zbiornikowej lub wodociągowej. W komplecie – miernik przewodnictwa (EC) i timer do automatycznej produkcji wody poza godzinami szczytu.
System filtrów odwróconej osmozy
Instalacja odwróconej osmozy o wydajności 15 m³/h
System filtrów odwróconej osmozy
Instalacja filtrów MMF (Multi Media Filter) o wydajności 30 m³/h
Przemysłowe i szklarniowe systemy odwróconej osmozy
Przemysłowe i szklarniowe systemy odwróconej osmozy

Pobierz folder .pdf

Galeria przykładowych realizacji

Nawadnianie ogrodu

Pompy do uzupełniania z ebary

pompy do uzupełniania z ebary

Oferta

Budowa szklarni

Nawadnianie szklarni

Wyposażenie i obsługa szklarni

Top