Zalety naszego systemu siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu

  • Produkcja energii przy niewielkiej wietrzności (przy prędkości wiatru 2-2,5 m/s).
  • Prosta konstrukcja (ograniczona liczba elementów ruchomych mogących ulec uszkodzeniu).
  • Brak uciążliwości akustycznych (brak przecinania łopatami wiatraka strugi wiatru)
  • Możliwość instalacji w miejscach o ekstremalnych warunkach wiatrowych przy ciągłej produkcji energii (automatyczna regulacja zamykania łopat przy bardzo silnym wietrze)
  • Możliwość instalacji w terenie zabudowanym (zwarta konstrukcja wiatraka)
  • Możliwość posadowienia instalacji na budynkach (mała masa wiatraka)
  • Możliwość stosowania naszego systemu siłowni jako reklamy samo napędzającej się
  • Możliwość ustawienia maksymalnych obrotów rotora i prądnicy niezależnie od siły wiatru
  • Powłoka łopat z gwarancją do 10 lat

Podstawowe dane techniczne dla rotora siłowni wiatrowej o mocy 25 [kW] przy 13 [m/s] z opcją siłowni wiatrowej o mocy 7 [kW] przy 8,5 [m/s]:

Szerokość łopaty / po obwodzie – 3,15 / 3,50 [m]
Wysokość łopaty – 6,0 [m] (0,5m+ 5m+0,5m)
Średnica siłowni rozłożona – 6,5 [m]
Średnica siłowni złożona – 4,5 [m]
Waga łopaty – 280 [kg]
Waga mas wirujących – 1600 [kg]
Waga prądnicy 7kW/80obr – ok. 600 [kg]
Waga prądnicy 25kW/375obr – ok. 500 [kg]
Zastosowana przekładnia – 1 : 18 / 1 : 3,7
Obroty rotora – 0-22 [obr/min] dla wiatru 0-8 [m/s]
Obroty rotora max – 24 [obr/min] dla wiatru pow. 8 [m/s]
Powierzchnia łopaty – 20 [m2/szt]
Współczynnik oporów powietrza wej.: 1,36 [cx]
Współczynnik oporów powietrza wyj.: 0,36 [cx]