Systemy dezynfekcji wody promieniowaniem ultrafioletowym UV 
Recykling pożywki do nawadniania roślin w uprawach pod osłonami

Opis pracy systemu dezynfekcji wody promieniami UV firmy Green Team:

Proponowany przez nas system umożliwia ponowne wykorzystanie pożywki do nawadniania roślin w uprawach pod osłonami. Zbudowany jest ze zbiorników służących do magazynowania czystej i brudnej pożywki jak również do magazynowania czystej wody. W pierwszej kolejności brudna pożywka z przelewu ze szklarni przy pomocy pomp drenażowych jest podawana do jednego dużego zbiornika. Do takiego zbiornika może być podłączona dowolna ilość pomp drenażowych. Każdy z rurociągów podających brudną pożywkę wyposażony jest w oddzielny przepływomierz, który umożliwia nam kontrolę ilości przelewu z konkretnej części szklarni w dowolnym cyklu – godzinowym, dobowym itd. Zbiornik na brudną pożywkę wyposażony jest również w instalację przelewową zabezpieczającą zbiornik przed przepełnieniem. Ze zbiornika z brudną pożywką przy pomocy pompy, brudna pożywka podawana jest w pierwszej kolejności na automatyczny filtr piaskowy, następnie na filtr dyskowy i dopiero na końcu na reaktor UV wyposażony w odpowiednią ilość lamp. Ilość lamp UV w reaktorze jest uzależniona od oczekiwanego przepływu dezynfekowanej pożywki jak i potrzebnej dawki UV, którą chcemy uzyskać w przepływającym strumieniu. Po uruchomieniu systemu recyklingu, przez pierwsze 5 minut pracy reaktora UV, zdezynfekowana pożywka przy pomocy zaworu trójdrogowego jest zawracana do zbiornika magazynującego brudną pożywkę. W ten sposób mamy 100% pewności, że reaktor UV jest poprawnie rozgrzany i dopiero po tym czasie, w sposób automatyczny, system zmieniając położenie zaworu trójdrogowego umożliwia podawanie czystej, zdezynfekowanej pożywki do drugiego „czystego” zbiornika. W sytuacji kiedy podczas pracy systemu UV dojdzie do zabrudzenia filtra piaskowego w sposób automatyczny zostanie wstrzymana praca systemu dezynfekcji UV na czas potrzebny do oczyszczenia filtra. 

Zawory


Dezynfekcja UV

Czyszczenie, płukanie filtra jest przeprowadzane również w sposób automatyczny i kontrolowany jest przez pomiar ciśnienia przed i po filtrze. Po zakończeniu płukania filtra normalna praca systemu recyklingu zostanie ponownie przywrócona w sposób automatyczny. System dezynfekcji pożywki przed reaktorem jest wyposażony w przepływomierz pozwalający na kontrolę aktualnego przepływu jak również pozwala sumować ilość zdezynfekowanej pożywki. Wystąpienie braku przepływu w reaktorze jest równoznaczne z awarią pompy lub filtra i system w tej sytuacji w sposób również automatyczny zatrzyma normalną pracę układu zgłaszając obsłudze powód wyłączenia reaktora. Podczas pracy reaktora UV w przepływie, w sposób automatyczny podawana jest odpowiednia dawka kwasu, która pozwala utrzymać stabilność przepływającej pożywki jak również spowalnia proces osadzania się zanieczyszczeń wewnątrz reaktora UV. Nasz system recyklingu i dezynfekcji pożywki jest dodatkowo wyposażony w zamknięty układ czyszczenia reaktora UV, który umożliwia przy pomocy podwyższonego stężenia kwasu dokładne wypłukanie układu.

W sytuacji kiedy system poinformuje obsługę o konieczności umycia reaktora, przy pomocy zamkniętego układu wyposażonego dodatkowo w mały zbiornik CIP w krótkim czasie jesteśmy w stanie wypłukać reaktor UV.W kolejnym zbiorniku magazynowana jest czysta woda. Nasz system recyklingu umożliwia jednoczesne dopełnianie tego zbiornika zarówno wodą deszczowa jak wodą studzienną w odpowiednim, zadanym stosunku objętościowym. Następnie system recyklingu umożliwia mieszanie pożywki po UV z czystą wodą przy pomocy zaworu mieszającego w przepływie tak aby uzyskać odpowiednie, ustawione Ec przed mieszalnikiem nawozowym. Również uzyskanie oczekiwanego Ec odbywa się w sposób automatyczny. Cały opisany system recyklingu użytkownik może obserwować on-line na swoim własnym komputerze w biurze i przy pomocy tego komputera może zadawać, zmieniać parametry pracy systemu recyklingu jak również po przez informacje wyświetlane na w/w komputerze obsługa jest informowana aktualnych parametrach pracy układu jak również o ewentualnych awariach np. o zadziałaniu zabezpieczenia którejkolwiek z pomp oraz wiele innych informacji. System został tak opracowany aby jedynym elementem obsługi normalnej pracy układu było załączenie lub wyłączenie recyklingu.

Cały system recyklingu pożywki został opracowany i wyprodukowany przez firmę Green Team. Również program komputerowy obsługujący cały proces dezynfekcji wraz z mieszaniem pożywki po UV z czystą wodą przed mieszalnikiem oraz komputerowa wizualizacja procesu recyklingu pożywki zostały również opracowane przez firmę Green Team. Cały system został tak zbudowany, że może współpracować z każdym mieszalnikiem nawozowym, który obecnie pracuje w obiekcie szklarniowym. Jesteśmy również w stanie dostosować nasz system recyklingu do indywidualnych oczekiwań użytkowników rozszerzając jego możliwości o dodatkową kontrolę innych urządzeń.

Dezynfekcja UV


Dezynfekcja UV

Zabezpieczenia i kontrola:

 1. Każdy układ zasilania pomp jest wyposażony w kontrolę i sygnalizację zadziałania termików oraz w system kontroli poprawnego zadziałania styczników. Informacje te są wyświetlane na monitorze komputera i wpływają na pracę systemu recyklingu lub powodują jego bezpieczne wyłączenie.
 2. System kontroli przepływów pożywki daje również możliwość sumowania ilości przepływającej pożywki w dowolnych okresach czasowych jak również kontroluje poprawną pracę całego systemu recyklingu.
 3. Każdy zbiornik magazynowy jest wyposażony w system kontroli poziomu wody w postaci pływaków lub sond hydrostatycznych – przy tym ostatnim rozwiązaniu na monitorze komputera wyświetlana jest dodatkowo informacja o ilości zmagazynowanej wody lub pożywki z dokładnością do 1m3. System kontroli poziomu wypełniania zbiorników spełnia również rolę zabezpieczeniem pracy układu recyklingu przed sucho-biegiem dopuszczając lub blokując możliwość uruchomienia systemu.
 4. Wszystkie stany awaryjne pracy układu są sygnalizowane w postaci informacji wyświetlanej na wizualizacji na komputerze w biurze jak również po przez sygnał dźwiękowy.

Zalety systemu recyklingu pożywki firmy Green Team:

 • Prosta i przejrzysta budowa układu.
 • Praca systemu w pełni zautomatyzowana.
 • System wyposażony w zamknięty układ czyszczenia reaktora.
 • Możliwa współpraca z każdym mieszalnikiem nawozowym.
 • Dokładna wizualizacja parametrów pracy na monitorze komputera.
 • Możliwość dostosowania budowy i pracy systemu do indywidualnych potrzeb.
 • Konkurencyjny koszt inwestycyjny.
 • Polski pomysł, realizacja i oprogramowanie.
instalacja-23
instalacja-12
instalacja-22
instalacja-20
instalacja-21
instalacja-19
instalacja-18
dezynfekcja-wody-promieniowaniem-ultrafioletowym-uv-system-recyklingu-poywki-green-team-8
instalacja-17
instalacja-16
instalacja-15
instalacja-14
instalacja-instalacja-13
instalacja-11
instalacja-8
instalacja-7
instalacja-6
instalacja-5
dezynfekcja-wody-promieniowaniem-ultrafioletowym-uv-system-recyklingu-poywki-green-team-9
instalacja-4
instalacja-10
instalacja-3
instalacja-2
instalacja-9
instalacja-1
dezynfekcja-wody-promieniowaniem-ultrafioletowym-uv-system-recyklingu-poywki-green-team-10